Lar regnvand

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvan eller Lokal Anvendelse af Regnvand På denne . Rørcenter-anvisning 0- Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund er et nyt fælles grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning . Der findes en hel vifte af forskellige LAR-løsninger, man kan benytte sig af – alt .

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal afledning af regnvand. Hvad er LAR Ved lokal afledning af regnvand . Aarhus Kommune skelner mellem egentlige LAR-løsninger, hvor regnvandet helt eller delvist bliver tilbageholdt på matriklen ved nedsivning, fordampning eller . Metoder til lokal afledning af regnvand efterligner naturens vandkredsløb, så regnvandet kommer til at strømme .

Der er flere metoder til lokal afledning af regnvand (LAR). For eksempel nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde – det kan være en ny lille sø, . Ideen med lokal afledning af regnvand (LAR), er at undgå, at regnvandet ender i kloakken. I stedet for skal regnvand håndteres, der hvor det . Lokal Afledning af Regnvand – i daglig tale forkortet til LAR – er en metode til håndtering af regnvand på egen grund i stedet for at lede regnvandet i kloak.