Isolering vægge regler

Der er flere typer ydervægge, som typisk deles op i ‘lette’ og ‘tunge’ konstruktioner. Her kan du vælge hvilken type ydervæg du vil isolere. ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelser for isolering.

Læs om hvilke punkter som i høj grad har indvirkning på energirammen. Hvilke love og regler indeholder krav vedrørende efterisolering? Der er forskellige regler for isolering, for de enkelte klasser, som vi har. Disse huse har en optimal isoleret klimaskærm, hvilket betyder, at ydervægge, tag, .

BR15’s krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til. Skal du bygge nyt, er der klare regler for isolering af for eksempel vægge og loft. Reglerne er udspecificerede i det såkaldte bygningsreglement, som du kan . Korrekt komprimeret papirisolering klarer sig godt i konkurrence med mineraluld i trævægge.

Det viser en sammenligningstest udført af Danmarks viden center f. Til interne skillevægge findes der ingen lovmæssige krav om lyd- eller brandisolering mellem de enkelte rum. Væggens højde har indflydelse på dimensionen af .