Hvad er hybridrug

Hybridrug – igen en sikker vinder i landsforsøg med forskellige vintersædsarter. Udsædsberegneren er tænkt som et redskab til at beregne udsædsmængden for hybridrug, og som en hjælp når såmaskinen skal indstilles. Hybridrug fremstilles efter et system, hvor forædleren vha.

Hybridrug er en overset afgrøde og fortjener langt større udbredelse, end. Sorter af hybridrug giver normalt et (omkring procent) højere udbytte end. Udbytterne svarer til hvad den dygtige driftsleder bør kunne opnå i et år med . Rug kan dyrkes år efter år, men kvitterer for en sanerende.

Vælg en pollenplus-sort, hvis du dyrker hybridrug. I figur fremgår det, at udbytteforskellen mellem hybrid rug og almindelig rug er cirka hkg, og umiddelbart er der dermed et godt argument til . Sorten er en hybridrug og en nyhed på det danske marked. Hvordan påvirker rug grisens produktivitet? Hybridrug Evolo (2009-10), Palazzo (2011-12) 142.

Lars Kelstrup Michael (til venstre) og Johan Levy i en af. For første gang dyrker Michael og Johan Levy fra Kalsbøl Gods fremavl af hybridrug. Ingen hybridrug og -hvede på biodynamiske marker. TKV er tusindkornsvægt, der typisk er 36-for hybridrug.

Hvad bruger i af middel og hvad koster det? Jeg vil ikke lave egen udsæd i rug, da jeg sår hybridrug, og ikke i vårhvede, da det er en lille . Jordleje, Har du forpagtet jorden kender du prisen, men varier prisen og se hvad der skulle stå. Meldrøjer forekommer derfor ofte langs kørespor i marken og i hybridrug, som er mere udbredt i konventionelt jordbrug. Problemer med meldrøjer i hybridrug var for år tilbage. Hvad sker der på marken lige nu, hvad sker næst og hvad kan vi forvente os.

Man kunne lige så vel have valgt vinterrug, hybridrug, vinterbyg og triticale,. Hvad er den faglige begrundelse for forholdet hektar tidlig sået . Der er et stort udbyttepotentiale i hybridrug – hør om der er særlige muligheder eller. Dyrk hybridrug og få del i et merudbytte på 15- Hybridrugdyrkningen tog.

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?