Granit dannelse

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på. S-type granit (fra engelsk Sedimentary – aflejret) dannes ved opsmeltning af . Der er meget mere gnejs end granit på Bornholm, men stenbrydningen er der hvor der er. Granit er en almindelig type vulkansk sten. Vulkanske bjergarter dannes , når magma afkøles under jorden skaber en plutoniske rock.

Fotosyntese og granit – det geokemiske kredsløb. Dannelse af granit foregår ved delvis opsmeltning af forvitret materiale dybt nede i .

Det centrale argument er, at når basalt omsmeltes, dannes der ny basalt. Men når forvitret basalt smeltes om, så dannes der granit, siger . Granit, som er en almindelig gruppe af magmatiske (vulkanske) bjergarter, der bliver. Nede i kalkaflejringerne kan der dannes konkretioner af flint og i leraflejringerne konkretioner af lerjernsten.

Porfyr, basalt, granit, gnejs, amfibolit, kvartsit, . Klippen går i stykker, og der dannes kantede brudstykker. Gnejs og granit, der findes i det danske område, er dannet ved flere hændelser gennem perioden . Om Rosing Førhen var den almengyldige påstand blandt naturforskere, at landet har været der stort set siden jordens begyndelse, og at livet kravlede fra havet .