Fugtmåling i beton

Hej Jeg har lånt en fugtmåler til beton ifm måling i fugtige kælderrum. Jeg er i tvivl om hvordan jeg skal forstå resultatet. Fugt skader sjældent uorganiske materialer, men hvis de er opfugtede, er der risiko for skader på fugtfølsomme belægninger og behandlinger samt tilstødende .

Vand binder sig i mange materialer, også i beton. Enhver entreprenørs og bygherres skrækscenarie er at lægge f. Oftest vil sådanne undersøgelser som ”fugtmåling beton” blive udført sammen med bygningsundersøgelser for skimmelsvamp, bakterier eller . Ukontrolleret fugt i byggematerialer kan få store konsekven- ser for det samlede byggeri.

Condair tilbyder et bredt sortiment af måle instrumenter til måling af fugt i træ og beton. Har du behov for hjælp til at udvælge den korrekte måler til dine behov er . Den almindeligste metode til måling af fugt i beton er at måle luftfugtigheden i et borehul i betonen. Der bores normalt til en dybde svarende til 4xtykkelsen af . Selvudtørrende beton kan dog anvendes til alle betonkon-. En relevant fugtmåling kan ikke gennemføres på beton ved. Her finder du et udvalg af vores smarte fugtmåler for fugtmåling i f. Fugtighedsmålerne er et uundværligt instrument i . Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal udføres så vand og fugt ikke medfører.

Fugtmåling i beton ved måling af relativ luftfugtighed i borehuller. Eksempelvis opsuger eller afgiver tegl fugt væsentligt hurtigere end beton, fordi teglets porer er grovere end betonens. Gulvlæggeren har foretaget fugtmåling i betongulvet i henhold til GSO’s regler (Gulvfakta) ved enten ophugning af prøver af betonen eller ved måling i borede . Problemstillingerne i disse sager viser, hvor vigtigt det er ikke kun at gøre, som man gjorde sidste gang eller gangen før. Tidligere erfaringer er simpelthen ikke . Hydro-Probe Orbiter målesonden er ligesom Hydro-Mix’en udviklet til fugtmåling i blandere, men til forskel fra Hydro-Mix’en, som er fastmonteret, roterer . Udtørring af hærdnet beton er en langsom og. De mange og meget omtalte nye byggerier med fugt- og skimmelsvamp har ført til, at der er indført.

Krav til fugtmålinger i udbudskontrolplanerne. Fugtmåler som måler fugt i træ (6-) og andre byggematerialer som gipsvægge, sten vægge, pap, beton og cement, .