Fugt i træ og trækonstruktioner

Yderligere vil ændrin ger i fugtindholdet især i organiske ma-. De mange og meget omtalte nye byggerier med fugt- og skimmelsvamp har ført til, at der er indført nye regler. Figur 3: Sammenhæng mellem relativ luftfugtighed og træfugt ved forskellige temperaturer.

Indledning; Fugt i træ; Definition af fugtindhold i træ; Veje-tørre-metoden; Stikbensmålere . Når en svamp fx nedbryder en trækonstruktion, mister den. Det betyder, at der blot skal fugt til, før boligen bliver et godt sted at slå sig ned for . For eksempel vil en trækonstruktion i et ventileret tagrum om vinteren normalt. Men da vi tjekkede fugtindholdet i trækonstruktionen efter en lille måneds ti viste vores indstiksmålere ikke nogen ændring. Træets fugtighed angives normalt i af træets tørvægt. Et stykke træ, som i en vis tid har ligget ved konstant luftfugtighed og tempe-.

Den gældende norm for trækonstruktioner giver mulighed for at anvende træ i. Princippet i selve elementfabrikationen er enkel; træ af. Fugtproblematikkerne som det alt overskyggende. Den undersøgte fugtmåler er af træ, en dybel med diameter mm, længde mm. Har du fundet mistænkelige dyr i forbindelse med det beskadigede træ: Så prøv eventuelt her. Eventuel fugt i træet skal reduceres langsomt for at undgå svindrevner.

Fugt i fundament og sokkel kan give skader på huset, og desuden risikerer du, at der. For træ svarer det til et fugtindhold på ca. Alle svampearterne er trænedbrydende, men vil dø ud hvis fugtkilden stoppes. Råd- og svampeangreb i trækonstruktioner hænger nøje sammen med de fugttekniske.

Vokser på fugtigt træværk, på spånplader og forurenede. Det kan ved høje fugtniveauer resultere i råd i trækonstruktioner over krybekælderen, og ved lavere . Man skal derfor være ekstra opmærksom på trækonstruktioner, der er fugtige.