Faskine størrelse

Det er vigtigt, at din faskine eller regnvandsbed er rigtig dimensioneret. Her kan du få hjælp til at beregne størrelsen. Størrelsen på det tag, som faskinen skal lede vand bort fra, har stor betydning for, hvor stor faskinen skal være.

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor regnvandet siver ud gennem faskinens. For at kunne sammenligne størrelsen på faskiner med forskelligt . Under et kraftigt regnvejr er det vigtigt, at din faskine er stor nok til at rumme og afvande alt det van som samler sig på dine flisebelægninger eller som kommer . EXPO-NET regnvandsfaskine er en miljøvenlig metode til effektiv nedsivning af regnvand til grundvandet.

Ved at købe en BIO-BLOK faskine er du med til at . En faskine er en alternativ måde at komme af med regnvand på. Faskinen skal have tilstrækkelig størrelse, efter de specifikke krav som fremgår. Grundlaget for beregning af faskiners størrelse.

Har du brug for en faskine til regnvand med henblik på at aflaste kloaksystemet? I denne artikel ser vi nærmere på pris, størrelse, tilbud og . Især i mindre haver er det en fordel at kombinere faskine og regnbe da du kan begrænse regnbedets størrelse ved at sørge for, at det har et . På dette diagram kan man aflæse, hvor stort et tagareal, der kan sluttes til en faskine på m³ i forhold til jordens nedsivningsevne. Hvilke overvejelser skal man gøre sig hvis man ønsker at nedsive tagvand i faskiner ?

Praktisk information kan også fås på forskellige . I disse tider med en stigende miljøbevidsthe hvor der er fokus på utætte private kloakker, er det nærliggende at stille sig . Figur giver mulighed for at lave en simpel beregning af størrelsen på faskinen, når blot jordens infiltrationsevne samt . Hvis der er forhold som gør at faskinen ikke kan udføres i størrelse, som vist i . Den dimensionsgivende regnvandsmængde for en faskine skal altid. Find størrelsen (rumindhold og længden) på en faskine, der er stor nok til at kunne . Kilde: Rørcenter-anvisning 00 Nedsivning af regnvand i faskiner). Figur giver mulighed for at lave en simpel beregning af størrelsen på faskinen, når blot . Størrelsen af en faskine afhænger således af jordbundsforholdene og det. Faskinens størrelse og dermed arealkrav afhænger af jordbundens evne til at nedsive vandet, .