Etageadskillelse isolering

Løsninger til efterisolering og isolering af etageadskillelse af træ og beton. Læs derudover om brandkrav, lydreduktion og dimensioneringsvejledning. Start med at vælge om etageadskillelsen er af træ eller beton.

Papirisolering er ikke kun fordelagtig til hulmursisolering og loftisolering; der er også store gevinster at hente ved isolering af etageadskillelser. Figur 1: Isolering af etageadskillelse over kælder ved ind- blæsning af isolering i . Læs om isolering af etageadskillelse med ISOVER isolering. Se mere om isolering af etageadskillelse i beton eller af træbjælkelag samt dampspærre m.

ISOVER Danmark – bæredygtig isolering, bedre løsninger. Efterisolering af kælder og etageadskillelse. Få den bedste isolering af etageadskillelser og etagedæk.

Isolering af etageadskillelser hjælper på træk, akustik, ly lugt og røg gener. Når man bygger nye huse med etageadskillelse, er det fast rutine, at isolere mellem etagerne. Se mere om isolering af etageadskillelse (herunder lydisolering).

Faktisk minder isolering af etageadskillelsen utrolig meget om hulmursisolering. Har du træk på gulve kan det skyldes mangel på isolering i etageadskillelsen . Efter at man har udført indblæsningen af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen, lukkes indblæsningshullerne efter aftale med husejeren.

Efterisolering af etageadskillelse giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk og dermed giver en forbedret komfort. En isolering eller efterisolering af en etageadskillelse er nemlig en økonomisk god investering, og hjælper samtidig til et bedre indeklima. Ved efterisolering af etageadskillelser injiceres papiruld ind i et tomt eller delvist fyldt hulrum i gulvkonstruktionen.

Ved en etageadskillelse forstås det hulrum som befinder sig mellem eksempelvis loftet i stueetagen og gulvet på 1. Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til efterisolering af etageadskillelse som både varmeisolering og lydisolering. Bor du i et hus med flere etager eller med en uopvarmet kælder, kan det sikkert betale sig at kigge nærmere på isoleringen i boligens etageadskillelse. Isolering af etageadskillelse foregår på den måde at der bliver boret nogle huller i gulvet, eller noget af gulvet tages op, hvorefter at der bliver blæst papiruld ind i . De fleste huse, der er bygget mellem 19og midten af halvfjerdserne, har ikke isolering mellem kælder, stue eller loftetage.

Der er etageadskillelse i de fleste ældre huse(før 1960) og der er god økonomi i at isolere etageadskillelsen. Isolering af etageadskillelse foregår ve at man .