Efterklangstid

Hårde, glatte overflader som beton og murværk har en lang efterklangsti mens materialer med åben, porøs struktur, som for eksempel akustikplader, . Den vigtigste faktor ifølge alle forskrifter er efterklangsti som defineres som den ti det tager for en lydkilde at falde dB under det oprindelige niveau. Efterklangstiden er det vigtigste begreb til karakterisering af .

Efterklangstiden er typisk defineret, som den tid det tager for lyden at aftage med dB. For at afgøre længden af denne tid anvendes forskellige dele af . I denne øvelse skal vi fokusere på efterklangstid i forskellige rum, såsom klasseværelset, musiklytterummet, kælderen og det lyddøde rum. Efterklangstiden i rum i bygninger skal være reguleret i overensstemmelse med rummenes anvendelse. Måling af efterklangstid er en af de mest fundamentale akustiske analyser af rumakustikken i rum og lokaler.

Det er ofte efterklangstiden som er den primære . Et rums akustik beskrives normalt ved dets efterklangstid. Efterklangstiden er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd vil dø ud i rummet. Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid – altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet.

Plader fra Troldtekt har en åben overfladestruktur og giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik. Efterklangstid: VM acoustics aps, Udfører lydmåling af akustik som bygningsakustik, støjmåling som støjniveau baggrundsstøj samt miljømålinger af ekstern . Figur 1: Efterklangstiden har stor betydning for taleforståelsen i store rum. Den reflekterede lyd fra loftet ankommer senere end den direkte lyd med det resultat, .

Efterklangstid er et af de vigtigste parametre i forhold til at vurdere lydoplevelsen i et rum. På denne side har vi samlet information om emnet. Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangsti nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler. SLAM regulerer efterklangstiden i bassen.

SLAM er en af de få effektive basabsorbenter, der findes, og dermed en af de meget få akustiske indretninger, der . Herunder gennemgås de oftest anvendte fagudtryk når der tales . Efterklangstiden er den ti det tager for en lyd i et rum at dø ud. Man kan opnå en kort efterklangstid ved at bruge materialer, der er gode til at absorbere lyd. Helt centralt for akustikken i et rum er efterklangstiden. En lang efterklangstid giver en rungende virkning i lokalet, fordi lyden kastes tilbage .