Efterisolering loft

En af de største gevinster, du kan hente hjem på varmeregningen, er at efterisolere loft og tag. Efterisolering kan udføres på flere måder. Så har du måske ikke tilstrækkelig isolering på dit loft.

Efterisolering af loft med Papiruld er effektivt, fordi varmetab elimineres og varmeregningen bliver mindre. En af de største besparelser på varmeregningen kan hentes hjem ved en efterisolering af loft og tag. Det kan godt tage nogle år, før investeringen er tjent hjem, . Klik ind og læs om de forskellige isolerings muligheder og bestil et tilbud idag.

Forkert efterisolering af dit hus kan give fugtskader, så du taber penge i stedet for at spare. Læs, hvordan du undgår fejl, når du efterisolerer fx loft og mur. En tømrer, der er videreuddannet i energiløsninger, hjælper en familie med et hus fra 1970’erne med at. Efterisolering af loft starter med at gangbroen hæves så der er plads til den øgede isolering.

Der monteres også vindspærrer ved tagfoden, . Reducer varmeregningen med den rigtige isolering eller efterisolering af loft. Vi har de bedste materialer til den rigtige pris. Loft og tag er de steder i huset, det bedst kan betale sig at efterisolere.

Da varmen søger opa er varmetabet størst her.