Dansk vejmarkering

Vejbestyrelser, trafikanter og alle øvrige interessenter i den danske vejinfrastruktur har krav på komfort, smukke veje, frem-kommelighed og optimal . Vejmarkering – vejmarkering, vejstriber, asfaltarbejde, fræsning, p-båse, termoplast. OCCOs er leverandør af kvalitetsprodukter til dansk industri og institutioner .

Vi er blandt de betydende aktører på det danske stribemarked. Vi anvender anerkendte og afprøvede produkter, som opfylder vejreglernes krav til vejmarkering. LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark gik sammen om at byde på opgaven gennem Dansk Vejmarkerings Konsortium.

Guide-Lines har anmeldt Dansk Vejmarkeringskonsortium til.

LKF Vejmarkering og Eurostar, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Mangelfuld vejmarkering og nedslidte vejstriber forringer trafiksikkerheden markant og kan i værste fald resultere i ulykker. Folk fra LKF Vejmarkering i gang med at stribe op.

De to firmaer gik sammen i Konsortiet, Dansk Vejmarkerings Konsortium.