Akustik kontor

Sådan er det på kontorer med dårlige lydforhol og det går gevaldigt ud over. Støj og forstyrrelse gør det sværere at arbejde koncentreret og det kan give stress og hovedpine. Læs om støj og akustik i skoler og i det store kontor.

Akustik er super vigtigt i storkontorer eller åbne kontorer, da det er med til at tage noget af lyden samtidig med at man føler kontorerne bliver mere adskilte og . APPENdiKS – BEREgNiNg AF AKuSTiK i KONTOR. Forslag til løsninger; Hvad kan du selv gøre?

I bilag er gengivet byggemyndighedernes krav til de akustiske forhold i daginstitutioner, undervisningsrum, kontorer og hospitaler. Det kan på alle måder betale sig at tænke akustikken med – både når man indretter fra scratch, og når man ombygger eksisterende kontorer. Den akustiske løsning opnås ved at definere rummet ud fra tre perspektiver (aktivitet, mennesker, lokale) og finde det fælles grundlag, der er gavnligt for alle. Mange oplever at blive forstyrret af støj på arbejdspladsen.

Hos Earmark er vi specialister i at forbedre dine akustiske forhold og optimere arbejdsmiljøet. Støj måles i decibel, dB (A), og er et udtryk for lydens styrke. Ingen må udsættes for en støjbelastning på over dB(A). Støj og dårlig akustik kan være forstyrrende og medføre koncentrations vanskeligheder.

Vi rådgiver og vejleder dig i støjdæmpning på kontoret.

Der er mange typer af kontorer i dag med hver deres akustiske forhold. Og lovgivningen stiller forskellige krav til de . Forbedret arbejdsmiljø – tænk på jeres akustik. Til gengæld skaber de nogle akustiske udfordringer.

Akustikken er et vigtigt område i kontorer, da en forringelse af denne, kan have betydning den enkelte . Vi har et stort udvalg af akustikløsninger. Både til bor gulv, loft, frithængende og skærmvægge. Dette scenarie kan på mange måder overføres til tidens åbne kontorlandskaber, hvis ikke virksomheden har styr på akustikken. AkustikKontorhar idag verksamhet i Sverige, Danmark och Finland och vår säljkår erbjuder kunden ett specialutbud av unika .