Ahorn brændværdi

Ask, Hår Asketræ giver god varme og gode gløder. Det kan brændes både når det er friskt og tørt. Ahorn, Blø Ahorn giver god varme og gode gløder.

Tungt træ såsom bøg, eg og ask indeholder derfor højere brændværdi pr. Træsort, Eg, Bøg, Ask, Ahorn, Birk, El, Rødgran, Ædelgran. Ahorn: Ahorn, ær og lønne-familien er en meget alsidig træsort. Træs brændværdi måles ud fra kg, og da fyretræ er en let træsort fylder det mere i brændeskuret.

Derudover kan man også få brænde i træsorterne avnbøg, elm, birk, ahorn, pil, gran, lind mfl. Disse er dog mere sjældent til salg hos brænde forhandlerne, . Prisen på brænde hænger som regel sammen med brændværdien. Bliv klogere på brændværdier og hvilken indflydelse de har for dig. Generelt er det mest fordelagtigt at fyre med avnbøg eller briketter – læs mere her. I nedenstående tabel kan du se de forskellige brændværdier samt hvor let træet er at kløve.

Brændværdi eller Brændeværdi handler for spejdere om hvordan forskellige stykker træ. Ahorn og Poppel, Mellem, Brænder udmærket. En rummeter granbrænde har en brændværdi, der svarer til cirka 135. Udover gran og bøg, er også ask, birk, eg og ahorn gode træsorter til . Oplysning om brændværdi anvendes ved beregning af energiindholdet i en given.

Nåletræ har relativt lav brændværdi, men er faktisk glimrende og nemt at arbejde med. Hvad er forholdet mellem brændværdi og brændets art? Nogle arter som birk, poppel, ær (ahorn) og el vokser hurtigt op i kampen for at få. Asketræ har en høj brændværdi ligesom bøg og eg og er samtidig lettere at tænde op.

Løvtræ har en højere massefylde og dermed højere brændværdi end nåletræer.