Afstand spær fladt tag

Afstanden mellem spærene kan variere fra 6mm – 10mm. Hvis der anvendes for eksempel fladt tag med tagpap og krydsfiner kan det anbefales, . I øvrigt ville jeg nok lave en spærafstand så jeg var rigeligt på den sikre side.

Dimensionering af spær til carport med fladt tag. Spær fladt tag -tilbygning – Lav-det-selv. Dimensionering af spær til fladt tag, kan de gamle. TeknikDimensioneringSpændviddetabeller – Plankespær .

Forudsætninger: Remme og spær er dimensioneret ud fra Træbranchens Oplysningsråds vejledning. Icopals brochure: Inspiration og vejledning til nye spændende tagløsninger. Fladt tag (bjælker); Gitterspær; Hanebåndsspær.

Bemærk, at denne afstand skal måle vinklen 58° på nippet spærene. Bredden af huset, højden fra start til tagryggen og bredden af overhæng er længden af . Spær kan ved et spænd på meter og indbyrdes afstand på cm vist. For typer med fladt tag er spærene ikke så hårdt belastede, og der vil derfor ikke.

Bærende tagunderlag – Lastkategori H (EN 1991-1-1). Som vist på eksemplet, forankres spær eller murrem.

Spærfagenes Understøtning paa Tagbjælkelaget. Punktets lodrette Afstand fra Linien A-B og Spærfagets Totalhojde II ,. Det samme gælder, hvis afstanden mellem spærene er større end en meter. Læs også: Fladt tag – hvad skal du vælge? Afstanden mellem listerne er som regel eller 1cm, afhængigt af. Tagpap med listedækning er en smule dyrere end et fladt tagpaptag.

Vi er ved at lave en tilbygning med flattag og her er spændet på 5cm. Spærene vi skal bruge er 300mmx45mmx6000mm og afstanden . Er det en carport eller et skur med fladt tag er det er vigtigt at man får lavet et fald på. Der monteres lægter med en lægteafstand jf.